<
Firm
Proyectos
News

Recognition

Concurs per Nou Aparcament


(Projecte guanyador de concurs )
Aeropuerto de Sondka, Bilbao
Octubre 2008
Superfície: 100.000 m2
Pressupost : 48.000.000 Euros
Client Final: AENA