MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Seguint les actuals tendències que exigeix la qualitat dels projectes, en el nostre despatx apostem per un desenvolupament del disseny sostenible.

Tractem d'integrar els nostres projectes en el seu entorn natural i cultural, a més de, en la mesura del possible, utilitzar per al seu desenvolupament, totes les fonts, energies alternatives i mitjans que ens proporcioni el disseny, per implementar i millorar la sostenibilitat, creant i preservant el medi ambient per al futur.

 
Firm
Proyectos
News
Recognition