SERVEIS


URBANISME
- Redacció de plans urbanístics.
- Projectes d’ Urbanització.

ARQUITECTURA
- Estudis de viabilitat de projectes
- Projectes arquitectònics de tot tipus

Obra nova:    
- Habitatge unifamiliar
- Habitatge plurifamiliar
- Hotels
- Oficines
- Aparcaments / Industrial
- Instal.lacions aeroportuàries

Rehabilitació:
- Rehabilitació integral
- Reformes interiors
- Rehabilitació de façaness

- Direcció d’obra.
- Redacció d’ Informes, Certificacions i Peritatges.
- Coordinació de profesionals de diferents disciplines.
- Coordinació de projectes.
- Tramitació de llicències i permisos.
- Concursos

DISSEÑY
- Disseny d’interiors i decoració.
- Disseny gràfic.

 
Firm
Proyectos
News
Recognition