Firm
Proyectos
News
Recognition

Avantprojecte d’Edifici d'Habitatges
C/ Pau Casals 8-10 Esplugues, Barcelona
Març 2003
Superfície: 720,00 m2
Pressupost: 792.000 euros
Client Final: Vialis Prom 10, SL